முதலமைச்சர் உத்தரவின்பேரில்,நிவாரண நடவடிக்கைகள் தீவிரம்