முதலமைச்சர் உத்தரவுப்படி வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த படித்த வேலையற்ற இளைஞர்களுக்கு தமிழக அரசின் மானியத் தொகை வழங்கப்பட்டது