முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்திற்கு விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய தொழிலாளர் சங்க நிர்வாகிகள் நன்றி