அ.தி.மு.க. தொண்டர்களும்,பொதுமக்களும் மனமுருக பிரார்த்தனை