அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்கமோதிரமும், வெள்ளி கொலுசும் அணிவிக்கப்பட்டது