234 தொகுதிகளிலும் வரலாறு காணாத வெற்றி பெற உழைப்பதென அண்ணா தொழிற்சங்க பேரவை கூட்டத்தில் நிர்வாகிகள் சபதம்