முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவை,டாக்டர் வி. சாந்தா சந்திப்பு