முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா ஆணைக்கிணங்க தமிழ்நாடு முழுவதும் ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் போலியோ சொட்டு மருந்து