முதலமைச்சர் நலம் பெற வேண்டி தென்னிந்திய நடிகர் சங்க வர்த்தக சபை சார்பில் சிறப்பு யாகம்