42 படகுகளின் உரிமையாளர்களுக்கு 50 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலைகள் வழங்கப்பட்டன