முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா உத்தரவுப்படி, விலையில்லா வேட்டி, சேலைகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்