வேலைவாய்ப்பு முகாமில், 260 பேருக்கு பணி ஆணைகள் வழங்கப்பட்டன