2-வது நாளாக அம்பத்தூர், கொரட்டூர் பகுதிகளில் ‘ஸ்கைரோனமஸ்’ பூச்சிகளை அழிக்கும் பணி தீவிரம்