பயிர்க்கடன் திட்டத்தை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் ; அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு உத்தரவு