முதல்வர் உடல்நிலையை விசாரிக்க மருத்துவமனைக்கு 2-வது முறையாக ஆளுநர் வருகை