முதலுதவி மோட்டார் சைக்கிள் திட்டம் பொதுமக்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது