முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம், உணவை அவரே உண்கிறார்