முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் பரிந்துரையின்படி அமைச்சர் நீலோபரிடம் வக்ஃப் வாரிய பொறுப்பு ஒப்படைப்பு

முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் பரிந்துரையின்படி அமைச்சர் நீலோபரிடம் வக்ஃப் வாரிய பொறுப்பு ஒப்படைப்பு

ஞாயிறு, மே 29,2016,

தொழிலாளர் நலத் துறை அமைச்சர் நீலோபரிடம் வக்ஃப் வாரிய பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
 பிற்படுத்தப்பட்டோர்-சிறுபான்மையினர் நலத் துறை அமைச்சர் எஸ்.வளர்மதியிடம் வக்ஃப் வாரியப் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது.
 இந்த நிலையில் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் பரிந்துரையின்படி, வக்ஃப் வாரிய பொறுப்பானது தொழிலாளர் நலத் துறை அமைச்சரான நீலோபரிடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர் தொழிலாளர் நலத் துறை பொறுப்பையும் தொடர்ந்து வகிப்பார் என்று தமிழக ஆளுநரின் முதன்மைச் செயலர் ரமேஷ் சந்த் மீனா சனிக்கிழமை வெளியிட்ட அறிவிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.