முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் திட்டங்களால்,அனைத்து துறைகளிலும் தமிழகம் முதலிடம்