முதல்வர் ஜெயலலிதா 59 நாட்களுக்கு பிறகு இட்லி சாப்பிட்டார்