பாரா ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற மாரியப்பனுக்கு 2 கோடி ரூபாய்