முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு விரைவில் நடக்க பயிற்சி ; சில தினங்களில் வீடு திரும்ப வாய்ப்பு