முதல்வர் ஜெயலலிதா குணமடைந்து ’பவர்ஃபுல்’ தலைவராக வருவார்