முதல்வர் ஜெயலலிதா குணம் அடைய வேண்டி 9 நவதானியங்கள்,108 வகை மூலிகைகளுடன் மகா யாகம்