முதல்வர் ஜெயலலிதா பூரண உடல் நலம் பெற்று மக்கள் பணியாற்ற வருவார்