தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக வித்யாசாகர் ராவ் பதவியேற்பு