முதல்வர் ஜெயலலிதா விரைவில் குணம் அடைந்து ஏழை–எளிய மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பணியாற்றுவார்