வேகமாக குணமடைந்து வருகிறார் முதல்வர் ஜெயலலிதா,அவருக்காக பிரார்த்திக்கிறேன்