முதல்வர் நலமுடன் இருக்கிறார் விரைவில் மக்கள் பணியில் ஈடுபடுவார் ; நடிகர் செந்தில்