முப்படை வீரர்களின் வாரிசுகளுக்கு கருணைத் தொகை ரூ.10 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.20 லட்சமாக உயர்வு