உழவர் பெருந்தலைவர் நாராயணசாமி நாயுடுக்கு அரசு சார்பில் மணி மண்டபம்