மெரினா கடற்கரையில் ரூ.7 கோடி மதிப்பீட்டில் பாய்மரப்படகு அகாடமி அமைக்கப்படும்