ரூ.197.45 கோடி மதிப்பீட்டில் அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள், வீடுகள்