எங்களது. வெற்றியை முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் ; தமிழக கூடைப்பந்து வீராங்கனை அவந்தி வர்தன்