13 துணை மின் நிலையங்களை திறந்து வைத்தார் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா