ரூ.59.47 கோடி மதிப்பீட்டில் டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழக வளாகம்