மாணவர் விடுதிகளை முதல்வர் ஜெயலலிதா திறந்து வைத்தார்