ரூ.807 கோடியில் சூரிய மின்சக்தியுடன் பசுமை வீடுகள் திட்டம் முதல்வர் ஜெயலலிதா துவக்கி வைத்தார்