வர்தா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் நிவாரணப் பணிகளை அமைச்சர்கள் நேரில் ஆய்வு