விளையாட்டு வீரர்களுக்கு சிறப்பான ஊக்கம் அளித்து வருகிறார் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா