விளையாட்டு வீரர்கள், பயிற்சியாளர்களுக்கு ரூ.78 லட்சம் ஊக்கத்தொகை