வெலிங்டன் நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து,தண்ணீர் திறந்துவிட முதலமைச்சர் உத்தரவு