வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளில் கிணறு மற்றும் நீர்த் தொட்டிகளில் குளோரின் திரவம் மற்றும் ப்ளீச்சிங் பவுடர் தெளிப்பது தொடக்கம்