தொற்றுநோய் பரவாமல் தடுக்க சுகாதார பணிகள்,மருத்துவ முகாம்கள்