வெள்ள நிவாரணப் பணியில் சிறப்பாக பணியாற்றிய தமிழகத்தைச் சேர்ந்த திரு. ககன்தீப்சிங் பேடி, திருமதி. P. அமுதா, திருமதி. இரா. கஜலட்சுமி ஆகியோர்க்கு விருது