முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு அனைத்து தரப்பு தொழிலாளர்களும் நன்றி