ஹஜ் புனிதப் பயணம் மேற்கொள்ளவிருக்கும் இஸ்லாமியர்கள் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிப்பு