108 ஆம்புலன்ஸ் சேவை மையத்தை அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் நேரில் ஆய்வு