2ஜி ஊழல் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊழல்களை அரங்கேற்றி தமிழகத்திற்கு அவமானத்தை ஏற்படுத்தியவர் கருணாநிதி – இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி குற்றச்சாட்டு