234 தொகுதிகளிலும் சரித்திரம் படைக்கும் வெற்றியுடன்‘முதல்வராக ஜெயலலிதா மீண்டும் அரியணை ஏறுவார்